Uzmanību SIA “Panorama Tours” partneriem un klientiem!

16/08/2013

Panorama Tours

SIA „Airtour.lv” vēlas informēt visus esošos un iespējamos SIA „Panorama Tours” un personīgi Zigrīdas Ilzes Mickānes sadarbības partnerus un klientus, ka mūsu rīcībā ir informācija, kas dod pamatu apgalvot, ka gan sabiedrība, gan pati Mickānes kundze ir nonākusi pamatīgās finansiālajās problēmās, kā rezultātā gan sabiedrība, gan pati Mickānes kundze veic darbības, kā rezultātā ne vien netiek pildītas saistības saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un mutiskām vienošanās, bet arī apkrāpti klienti un sadarbības partneri.

Šī informācija tiks papildināta.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Go top