Austrālija – Partnera Vīza: vīzas noformēšana

Kas var pieteikties uz šo vīzas veidu
Partnera Vīzas izvēle – Ja neatrodaties Austrālijā
Austrālijas pilsoņu, Austrālijas pastāvīgo iedzīvotāju vai Jaunzēlandes pilsoņu partneri, var pieteikties, lai ierastos un / vai paliktu pastāvīgi Austrālijā. Partneri ir:
• cilvēki, kas gatavojas precēties
• precējušies (de jure) partneri
• faktiskie (de facto) partneri

Trīs posmi
– Perspektīvo precību Vīza
Šī vīza ļauj ieceļot Austrālijā un precēties ar Jūsu iecerēto laulāto (līgavaini (u)), vīzas deviņu (9) mēnešu derīguma termiņa laikā

– Pagaidu Vīza
Šī vīza ļauj ieceļot vai palikt Austrālijā, pamatojoties uz Jūsu laulību vai faktiskajām (de-facto) attiecībām ar savu partneri uz pagaidu vīzas pamata (parasti gaidīšanas laikam, apmēram divus (2) gadus no dienas, kad esat iesnieguši pieteikumus vīzai)
• Jums ir atļauts ieceļot vai palikt Austrālijā ar savu laulāto, līdz tiek pieņemts lēmums par Jūsu pastāvīgo vīzu
• jums ir tiesības strādāt Austrālijā
• Jums ir tiesības studēt Austrālijā, bet jums nebūs pieejams valsts finansējums augstākās izglītības studijām
• Jūs varat reģistrēties Austrālijā medicīnas pabalstu izdevumiem un stacionārās veselības aprūpes sistēmai, Medicare.

– Pastāvīgā Vīza
Šī vīza ļauj ieceļot vai palikt Austrālijā, pamatojoties uz Jūsu laulību vai faktiskajām (de facto) attiecībām ar Jūsu partneri, ar pastāvīgo vīzu, ja, pēc gaidīšanas perioda (ja piemērojams), Jūsu partnerattiecības joprojām pastāv, un jūs joprojām esat tiesīgs saņemt šo vīzu.
• Jums ir atļauts ieceļot vai uzturēties Austrālijā pastāvīgi ar savu dzīvesbiedru
• Jums ir tiesības strādāt un studēt Austrālija
• Jūs varat reģistrēties Austrālijas medicīnas pabalsta izdevumiem un stacionārās veselības aprūpes sistēmai, Medicare.
• Jums var būt tiesības saņemt dažus sociālās apdrošināšanas maksājumus (tā kā Jūs esat atbrīvoti no divu gadu Tikko Ieradušos Rezidentu Gaidīšanas perioda)
• Jums var pretendēt uz Austrālijas pilsonību (atkarībā no uzturēšanās atbilstības kritēriji)
• Jums ir atļauts ieceļot vai palikt Austrālijā ar savu laulāto.

Jūsu partnerim jānodrošina Jūsu izdevumu segšana!

Maksājumi
– Konsultāciju maksa = LVL 600 (tiek maksāta trīs daļās LVL 200 x 3)
– Vīzas iesniegšanas maksa = AUD $ 1420 (apmēram LVL 560), ko maksā Austrālijas valdībai
– Kurjerpasta izdevumi (uz / no Austrālijas vēstniecību Berlīnē) = LVL 170 (3 nosūtīšanas)
– Papildus izdevumi, kas saistīti ar dokumentu tulkošanu un / vai sertificēšanu

Go top